Národný skúšobný poriadok

Slovenský národný skúšobný poriadok pozná skúšky:

 • ZM (Základné minimum)
  • SVV1, SVV2, SVV3 (Skúšky všestranného výcviku 1. až 3. stupňa)
   • ZMMP (Základné minimum malých plemien)
    • SMP1, SMP2 (Skúšky malých plemien 1. a 2. stupňa)
     • SPS (skúška psa stopára)
      • SPO (skúška psa obranára)

      Pre uloženie prihlášky na disk kliknite pravým tlačítkom a zvoľte „Uložiť odkaz ako…“