Úvod

Vítame vás na webstránke občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA


Občianske združenie je, ktoré sa venuje deťom a mládeži a zároveň aj zvieratám. Sme dobrovoľné, nepolitické, občianske združenie kde členstvo nie je obmedzené.

 1. budujeme zdravé sebavedomie mládeže a tým ich aktívne zapájame do pôsobenia spoločnosti, rozvíjame životné zručnosti detí a mládeže
 2. organizujeme vzdelávacie akcie pre majiteľov, chovateľov a ostatných milovníkov zvierat
 3. chránime záujmy a potreby ľudí aj zvierat
 4. pomáhame opusteným, nechceným a týraným zvieratám
 5. organizovanie víkendových pobytov, táborov a stretnutí pre deti, mládež, rodiny, deti a mládež zo znevýhodnených sociálnych skupín
 6. napomáhame k rozvoju športovej kynológie a rôznych športových činností pre voľný čas
 7. združujeme záujemcov o kynológiu, hlavne v oblasti výcviku psov a ich praktického použitia
 8. zabezpečujeme odborný výcvik psov ako i poradenstvo
 9. zabezpečujeme účasť svojich členov na kynologických akciách
 10. spolupracujeme s kynologickými klubmi a organizáciami

ŽELEZNÉ PRAVIDLO ZNIE:

VYSVETLIŤ, UPEVNIŤ, ZAŤAŽIŤ

Desatoro dobrého psovoda

 1. Pamätaj, že je pes živá bytosť.
 2. Rešpektuj jeho biologické potreby – môže mat smäd, hlad, môže mu byť zima.
 3. Poznaj svojho psa a opieraj sa o jeho dobré vlastnosti.
 4. Učenie nemusí byť mučenie – radšej odmeňuj než trestaj.
 5. Buď trpezlivý.
 6. Buď dôsledný.
 7. Pripusti si, že pes vďaka svojim zmyslom pozná niekedy viac ako ty.
 8. Urobí pes niečo zlé – hľadaj najprv chybu v sebe.
 9. Nebuď nadmerne ctižiadostivý a musíš vedieť prehrávať.
 10. Vždy buď psovi dobrým vodcom svorky a maj ho rád za každých okolností.

Kde nás nájdete?