Členstvo

Členstvo v ZVIERATÁ & ĽUDIA je podmienené zaplatením členského príspevku, vyplnením prihlášky a predložením očkovacieho preukazu psa s platným očkovaním proti besnote, infekčným chorobám (psinka, parvoviróza, infekčná hepatitída, leptospiróza, parainfluenza). Výnimku tvoria šteniatka, kde je očkovanie primerané k veku.

Každý člen má svoje práva a svoje povinnosti, ktoré sú dané stanovami a vnútorným poriadkom ZVIERATÁ & ĽUDIA.

Typ člena

  • Nový člen
  • Stály člen

Nový člen ak sa rozhodne pre další rok byť členom v ZVIERATÁ & ĽUDIA, bude stály člen.

Ako sa stať novým členom?

1. Vyplniť prihlášku

  • k stiahnutiu tu
  • vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdať osobne alebo e-mailom info@zvierata-ludia.sk
  • neplnoletý musia mat písomný súhlas rodičov

2. Zaplatiť členský príspevok

  • členský príspevok pre nového člena: 180,-€ na rok alebo každý mesiac alikvotna čiastka 180/12 x počet mesiacov
  • členský príspevok pre stáleho člena: 120,-€ na rok alebo každý mesiac alikvotna čiastka 120/12 x počet mesiacov
  • môžete ho uhradiť na účet SK52 52000000 0000 1675 0244, do poznámky pre príjemcu je nutné uviesť celé meno člena, môžete zaplatiť aj na mieste vedeniu OZ ZVIERATÁ & ĽUDIA
  • prihláška sa stáva platnou až po zaplatení členského príspevku