2 % z dane

Vážení členovia, rodičia, priatelia, hostia, účastníci kurzu, známy, neznámy, verejnosť a vôbec všetci čo ste zavítali na našu stránku,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre ZVIERATÁ & ĽUDIA. ĎAKUJEME Vám za poukázané prostriedky v roku 2018, ktoré boli využité, ako inak pre deti a na pomoc zvieratám, na akcie:

 • deťom
 • zvieratám
 • víkendových pobytov
 • seminárov
 • detský tábor
 • Mikuláš

Tak isto Vás prosíme o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí – príbuzných, známych, kamarátov, firmy alebo inštitúcie. Určite sa nájdu dobrí ľudia, ochotní pomôcť, dobrej veci takouto formou.

O činnosti nášho ZVIERATÁ & ĽUDIA sa môžete dozvedieť na našich stránkach www.zvierata-ludia.sk.

Finančné prostriedky, ktoré takto získame, použijeme na rozšírenie a skvalitnenie našej práce s deťmi a so zvieratami.

Okrem pravidelných akcií, tento rok plánujeme pokračovať s projektom výstavby multifunkčného ihriska.

Všetci členovia pracujú bez nároku na odmenu, čisto na báze dobrovoľníctva.

Ak máte dobré osobné kontakty na právnické subjekty vo Vašom okolí, oslovte ich, prosím. Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým prispievateľov – podporovateľov pre ZVIERATÁ & ĽUDIA. Firmám a živnostníkom stačí pre poukázanie 2% u ich daní poskytnúť údaje o ZVIERATÁ & ĽUDIA (viď nižšie), nakoľko tieto údaje vpisujú priamo do svojho daňového priznania.

V prípade, že žiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania, neprichádzate o možnosť darovať 2% z dane.

V prílohe stránky sú priložené tlačivá pre poukázanie 2% z daní fyzických osôb.

Presný návod, ako môžu poukázať 2% z daní právnické osoby, fyzické osoby – živnostníci a zamestnanci – viď nižšie.

Daňové priznania sa odovzdávajú na daňový úrad do 31. marca 2023. Zamestnanci, za ktorých plní daňovú povinnosť ich zamestnávateľ, odovzdávajú tlačivá pre 2% na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2023.

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

OZ ZVIERATÁ & ĽUDIA

Údaje o prijímateľovi:

 • Obchodné meno alebo názov:  Občianske združenie ZVIERATÁ & ĽUDIA
 • Sídlo: Krásnohorská 5, 85107 Bratislava
 • Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50081799
 • Právna forma: občianske združenie

Postup ako darovať 2% + Tlačivá

Postup pri poukazovaní 2 % závisí od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba. Dole v texte sú Vám k dispozícii na stiahnutie aj formuláre už s vyplnenými údajmi o našej organizácii.

Ak ste zamestnanec

Termín: do 30. apríla 2023

Termín : do 15. februára 2023 je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatrených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

1. Stiahnite si na našej stránke tlačivo – „Potvrdenie o zaplatení dane“. Tlačivo si nechajte potvrdiť od zamestnávateľa. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

TU si stiahnite tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane pre rok 2023

2. Stiahnite si na našej stránke tlačivo – „Vyhlásenie o poskytnutí 2 % z dane“, v ktorom sme už vypísali potrebné údaje Občianske združenie ZVIERATÁ & ĽUDIA, ako príjemcu. Vyplňte zvyšné údaje Vyhlásenia podľa pokynov.

TU si stiahnite tlačivo Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane pre rok 2023

3. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poskytnutí 2 % z dane) pošlite do 30.4.2023 na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska.

Upozornenie
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
 • Ak si sami platíte dane, musíte mať podané daňové priznanie aj zaplatenú daň do konca marca 2023, inak Vaše Vyhlásenie daňový úrad neuzná

Ak ste živnostník (v poňatí tohto zákona „fyzická osoba“)

Termín: do 31. marca 2023

Fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2 % zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa – organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2 % na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €.

Potrebné údaje pre prijímateľa

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie ZVIERATÁ & ĽUDIA
Sídlo: Krásnohorská 5, 85107 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50081799
Právna forma: občianske združenie

Ak ste firma (Právnická osoba)

Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2 %, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2 %  na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Potrebné údaje pre prijímateľa

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie ZVIERATÁ & ĽUDIA
Sídlo: Krásnohorská 5, 85107 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50081799
Právna forma: občianske združenie

Upozornenie pre fyzické a právnické osoby
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate žiadne iné tlačivo.

Vopred Vám ďakujeme za podporu!