Kontakt

ZVIERATÁ & ĽUDIA
Krásnohorská 5, 85107 Bratislava
IČO: 50081799

Bankový účet vedený v ČSOB banke
IBAN: SK54 7500 0000 0040 3022 5399
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Tel.:
+421 908 626 318