Uzitocne informacie

Zákon o držaní psov

Zákon o držaní psov (platný od 16.Mája 2002) Zákon č. 282 / 2002 Z.z. zo 16. mája 2002  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet a pôsobnosť zákona     1.) Tento...

Learn more

Medzinárodný skúšobný poriadok

Stiahnuť Medzinárodný skúšobný poriadok Pre uloženie prihlášky na disk kliknite pravým tlačítkom a zvoľte "Uložiť odkaz ako..."

Learn more

Národný skúšobný poriadok

Slovenský národný skúšobný poriadok pozná skúšky:

Learn more

MONDIORING skúšobný poriadok

Stiahnuť MONDIORING skúšobný poriadok Pre uloženie prihlášky na disk kliknite pravým tlačítkom a zvoľte "Uložiť odkaz ako..."

Learn more

Kalendár akcií

Ďalšie akcie, ktoré sa budú konať a nie sú uvedené v Kalendári akcií ZŠK, budú v časovom predstihu zverejnené na našej web stránke. Dátum Udalosť Doplňujúce informácie 9.4.2016 skúšky BH-VT, IPO Rozhodca: Miloš Bočkai 18.6.2016 pretek BVK so...

Learn more