Obranársky víkend, Horná Štubňa, 28.8.2015 – 30.8.2015